sanpham :: Mobi Banking :: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ATRANSFER :: AGRIBANK Chi Nhánh Trung Yên
 
Tìm Kiếm:  
» Sản phẩm tiền gửi
» Tiền gửi thanh toán
» Thanh toán quốc tế
» Sản phẩm tiền vay
» Internet Banking
» DỊCH VỤ THẺ
» Nghiệp vụ bảo lãnh
» Mobi Banking
» Điểm đặt máy ATM
» Liên hệ
» Biểu phí
Liên Kết
Lãi Suất
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD EUR
KHH1.000.100.10
01 4.801.000.50
025.001.000.60
035.501.000.80
066.001.001.00
096.201.001.00
127.201.001.00
187.001.001.00
247.001.001.00
Chi tiết tại đây
Tỷ Giá
Ngoại tệ Mua Bán CK
USD21.06521.07521.120
Giá Vàng
Khu vực Mua Bán CK
Hà nội---
TP.HCM---
Online
Số người online: 1
Lượt truy cập: 624629
Hỗ trợ trực tuyến

Thời tiết
Sản phẩm » Mobi Banking

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ATRANSFER

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1125 /QĐ/NHNo -NCPT  ngày 17 /06/2008 của

Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)

 

1.         Đầu số cho dịch vụ Chuyển khoản qua tin nhắn SMS

Sử dụng các dịch vụ Chuyển khoản qua tin nhắn SMS trên đầu số 8149.

 

2.         Từ khóa dùng cho Chuyển khoản qua SMS

            VBA DK 05:  Đăng ký dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn SMS

            VBA HDK 05: Hủy đăng ký dịch vụ chuyển khoản qua tin nhắn SMS

VBA CK [số tiền] [số tài khoản nguồn] [số tài khoản đích] gửi 8149

 

3.         Đối với mỗi số điện thoại di động của khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ, chỉ được phép thực hiện chuyển khoản từ tài khoản  tương ứng với số điện thoại đã đăng ký.

 

4.         Với mỗi giao dịch Chuyển khoản, hệ thống phải tự sinh một mật khẩu mới, gửi về cho khách hàng yêu cầu xác nhận việc thực hiện giao dịch

 

A.      CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Đăng ký/Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển khoản

2. Cài đặt mật khẩu sử dụng dịch vụ

3. Gửi tin nhắn để thực hiện chuyển khoản

4. Gửi tin nhắn xác nhận giao dịch chuyển khoản bằng mật khẩu

 

B.      MÔ TẢ CHI TIẾT:

1.       Đăng ký sử dụng dịch vụ

Đăng ký trở thành khách hàng SMS của ngân hàng trong lần đăng ký đầu tiên:

+ Tại quầy giao dịch: Đăng ký dịch vụ Chuyển khoản tại form đăng ký Khách hàng SMS

Kiểm tra đã đăng ký dịch vụ chuyển khoản chưa: VBA XDK gửi tới số 8149

+ Ví dụ tin nhắn trả về đã đăng ký dịch vụ chuyển khoản:

Cac dich vu da dang ky:

01 ThaydoiSD

02 SMSBanking

03 VnTopup

05 Chkhoan”

+ Ví dụ tin nhắn trả về chưa đăng ký dịch vụ chuyển khoản:

 Cac dich vu da dang ky:

01 ThaydoiSD

02 SMSBanking

03 VnTopup”

Trong trường hợp chưa đăng ký dịch vụ khách hàng có thể:

+ Đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy giao dịch: Giống lần đăng ký khách hàng SMSBanking

+ Đăng ký sử dụng bằng tin nhắn: “VBA DK 5” gửi 8149

Tin nhắn nhận về: “Quy khach da dang ky dich vu thanh cong. So dien thoai ho tro 1900555577”

Kiểm tra đã đăng ký dịch vụ chuyển khoản hay chưa, khách hàng gửi tin nhắn theo cú pháp: “VBA XDK” gửi tới số 8149

Nếu đã đăng ký dịch vụ và muốn hủy đăng ký khách hàng có thể:

+ Hủy đăng ký dịch vụ tại quầy giao dịch: Giống lần đăng ký khách hàng SMSBanking

+ Hủy đăng ký sử dụng bằng tin nhắn: “VBA HDK 5” gửi tới số 8149

Tin nhắn nhận về: “Quy khach da huy dang ky dich vu thanh cong. So dien thoai ho tro 1900555577”

2.       Cài đặt mật khẩu sử dụng dịch vụ:

 Đổi mật khẩu thành công:

Sau khi thực hiện đăng ký dịch vụ, khách hàng gửi tin nhắn để kích hoạt mật khẩu sử dụng cho dịch vụ chuyển khoản: “VBA MK NOP [mật khẩu]”.

Chú ý: Mật khẩu sử dụng cho chuyển khoản có độ dài cố định là 8 ký tự và có phân biệt chữ hoa chữ thường.

+ Tin nhắn nhận về: “Quy khach da kich hoat mat khau su dung dich vu thanh cong. So DT ho tro: 1900555577”

Đổi lại mật khẩu đã đặt, khách hàng gửi tin nhắn: “VBA MK [mật khẩu cũ] [mật khẩu mới]”

+ Tin nhắn nhận về: “Quy khach da doi mat khau su dung dich vu thanh cong. So DT ho tro: 1900555577”

 

Các trường hợp ngoại lệ khi đặt mật khẩu:

Nhập thiếu thông tin trong câu lệnh đổi mật khẩu:

+ Tin nhắn nhận về: “So luong tham so nhap de thay doi mat khau khong du. So DT ho tro: 1900555577”

Nhập sai thông tin khi mật khẩu cũ và mật khẩu mới đều đặt là: NOP

+ Tin nhắn nhận về: “Doi mat khau khong thanh cong do chi mot tham so duoc phep dat NOP. So DT ho tro 1900555577”

Đặt lại mật khẩu nhưng sai mật khẩu cũ:

+ Tin nhắn nhận về: “Quy khach nhap sai mat khau cu. Xin vui long thu lai. So DT ho tro: 1900555577”

Độ dài mật khẩu không bằng 8 ký tự:

+ Tin nhắn nhận về: “Do dai mat khau phai bang 8 ky tu. Xin vui long thu lai. So DT ho tro 1900555577”

Các lỗi khác khi đặt mật khẩu:

+ Tin nhắn nhận về: “Doi mat khau khong thanh cong do loi he thong. Xin quy khach vui long thu lai sau. So DT ho tro 1900555577”

3.       Thực hiện giao dịch chuyển khoản bằng tin nhắn SMS:

Thực hiện giao dịch chuyển khoản thành công:

Sau khi cài đặt mật khẩu, khách hàng soạn tin nhắn chuyển khoản theo mẫu: “VBA CK [số tiền] [số tài khoản nguồn] [số tài khoản đích]”

+ Tin nhắn nhận về: “VBA CF [Khoa*OTP]. Thay * bằng ký tự thứ [x] trong mật khẩu và gửi đến 8149 để xác nhận chuyển [số tiền] cho tài khoản [số tài khoản đích]”

Các trường hợp ngoại lệ khi thực hiện giao dịch chuyển khoản:

Thực hiện giao dịch khi chưa đăng ký sử dụng dịch vụ:

+ Tin nhắn trả về: “Dich vu quy khach dang su dung chua duoc dang ky voi ngan hang xin vui long dang ky su dung dich vu theo cu phap VBA DK (MaDV). So DT ho tro 1900555577”

+ Cách giải quyết: Soạn tin nhắn: “VBA DK 5” gửi tới 8149 hoặc ra quầy giao dịch đăng ký

Thực hiện giao dịch khi chưa đặt mật khẩu sử dụng dịch vụ:

+ Tin nhắn trả về: “Quy khach phai dat mat khau khi su dung dich vu nay. Soan tin nhan VBA MK NOP (mat khau) de dat mat khau, do dai mat khau la 8 ky tu.”

+ Cách giải quyết: Soạn tin nhắn: “VBA MK NOP [mật khẩu]”

Số lượng tham số nhập vào không đủ theo cú pháp chuyển khoản:

+ Tin nhắn trả về: “Giao dich chua duoc thuc hien do sai cu phap chuyen khoan. So DT ho tro 1900555577”

Số tiền chuyển khoản vượt quá giới hạn cho phép trong ngày

+ Tin nhắn trả về: “Giao dich chua duoc thuc hien do so tien vuot qua gioi han cho phep trong ngay. So DT ho tro 1900555577”

Nhập sai định dạng số tiền trong câu lệnh chuyển khoản:

+ Tin nhắn trả về: “Giao dich chua duoc thuc hien do nhap sai so tien chuyen khoan. So DT ho tro 1900555577”

4.       Xác nhận giao dịch chuyển khoản bằng mật khẩu đã đặt:

Xác nhận giao dịch chuyển khoản thành công::

+ Sau khi gửi yêu cầu chuyển khoản, khách hàng nhận được tin nhắn yêu cầu xác nhận mật khẩu theo mẫu: “VBA CF [Khoa*OTP]. Thay * bằng ký tự thứ [x] trong mật khẩu và gửi đến 8149 để xác nhận chuyển [số tiền] cho tài khoản [số tài khoản đích]”

+ Khách hàng thay ký tự * trong Khóa OTP bằng ký tự thứ [x] trong mật khẩu đã đăng ký trước đó và gửi lại đến 8149 để xác nhận.

+ Sau khi thực hiện kiểm tra và chuyển khoản thành công. Hệ thống sẽ trả tin nhắn về dưới dạng: “Thong tin xac nhan chinh xac. Giao dich chuyen khoan da duoc thuc hien. Cam on quy khach da su dung dich vu cua ngan hang. So DT ho tro 1900555577”

+ Kết thúc giao dịch chuyển khoản.

Các trường hợp ngoại lệ khi thực hiện giao dịch chuyển khoản:

  - Số lượng tham số nhập vào không đủ theo cú pháp xác nhận chuyển khoản:

+ Tin nhắn trả về: “So luong tham so nhap cho xac nhan chuyen khoan khong dung. Xin quy khach vui long thu lai. So DT ho tro: 1900555577”

  -  Khóa OTP đã hết thời gian có hiệu lực (5 phút kể từ khi được tạo) hoặc nhập sai ký tự mật khẩu của người dùng:

+ Tin nhắn trả về: “Gia tri khoa xac nhan da het hieu luc hoac ky tu mat khau ban nhap khong dung. Xin quy khach vui long thu lai. So DT ho tro: 1900555577”

 

Giao dịch không thực hiện được do tài khoản không hợp lệ để thực hiện giao dịch: Không đủ tiền, hết hạn, bị khóa, vượt quá giới han, … Hệ thống sẽ trả lại tin nhắn tương ứng để khách hàng biết tình trạng giao dịch.

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các sản phẩm liên quan:
» HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMSBANKING
» HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ATRANSFER
» ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN NẠP TIỀN CHO THUÊ BAO KHÁC
» Hướng dẫn sử dụng dịch vụ VnTopUp 8049

Các sản phẩm - Dịch vụ khác
     ››   ĐẦU TƯ LINH HOẠT
     ››   TIỀN GỬI TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN
     ››   TIẾT KIỆM BẬC THANG
     ››   TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN
     ››   TIẾT KIỆM DỰ THƯỞNG
     ››   CHUYỂN TIỀN ĐI
     ››   CHUYỂN TIỀN ĐẾN
     ››   DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN ĐI
     ››   L/C chứng từ NK
     ››   L/C chứng từ XK
     ››   DỊCH VỤ NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐẾN
     ››   CHO VAY DOANH NGHIỆP
     ››   CHO VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
     ››   CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN
     ››   SẢN PHẨM CHO VAY
     ››   DỊCH VỤ THU TIỀN NƯỚC, ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI
     ››   DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG CHO CB-CNV
     ››   DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TẬP TRUNG
     ››   DỊCH VỤ THU PHÍ BẢO HIỂM PRUNET
     ››   THẺ QUỐC TẾ - VISA - MATER
     ››   THẺ TIN DỤNG QUỐC TẾ VISA CARD
     ››   THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA - ATM
     ››   TÌM ĐỊA ĐIỂM ĐẶT MÁY ATM QUA TIN NHẮN 997
     ››   DỊCH VỤ THU CHI HỘ
     ››   DỊCH VỤ ĐỔI TIỀN
     ››   DỊCH VỤ KIỂM ĐẾM

[Trở về] [Đầu trang]

Tin mới đăng
Hội nghị tập huấn chương trình cho vay

Nếu ngân hàng phá sản, khách hàng nhận tiền bảo hiểm sau 1 tháng

Hàng giả, người giả lừa sếp ngân hàng lấy trăm tỷ

Mobile Banking và hướng đi mới cho các ngân hàng

Agribank tích cực triển khai kết nối ngân hàng – doanh nghiệp
Chứng khoán
Quảng cáo
Bản quyền thuộc NHNo&PTNT Chi nhánh Trung Yên © 2009
Địa chỉ: Số 17T4 Hoàng Đạo Thúy - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.62818223 - Fax: 04.62818214 - Email: info@agribanktrungyen.com.vn

Đường dây nóng: 04.62816102 - 04.62816103 - 0967785520